علت به‌وجود آمدن سندرم خستگی مزمن

محققین دانشگاه گریفیت استرالیا علت اصلی سندرم خستگی مزمن را یافتند.

به گفته آنها بوجود آمدن این سندرم افراد با سیستم ایمنی بدن در ارتباط است.
بر اساس تحقیقات و آزمایشات دانشمندان دانشگاه گریفت به این نتیجه رسیدند که گیرنده های سلولی معیوب سندرم خستگی مزمن را تشدید می کنند.

قابل توجه است که در این حالت سلول های معیوب با بیماری های عفونی به سیستم عصبی آسیب وارد می کنند. لازم به ذکر است که از دیدگاه علمی خستگی مزمن مشکل روانی به حساب نمی آید.

محققین به نتیجه رسیدند که آسیب سیستم دفاعی بدن است که باعث به وجود آمدن این سندرم می شود. به گفته آنها در حال حاضر روش درمان موثری برای سندرم خستگی مزمن وجود ندارد، اما کشف جدید دانشمندان کمک بزرگی به پزشکان برای یافتن درمان این بیماری خواهد کرد.

دیدگاه اضافه کنید