سیاست کوکی ها

وکی ها فایل های کوچکی هستند که توسط وبسایت هایی که از آنها بازدید کرده اید، بر روی رایانه ی شما قرار می گیرند.

با استفاده از این وبسایت، شما توافقنامه ی سیاست کوکی ها را می پذیرید و به وبسایت اجازه ی قرار دادن کوکی ها را بر روی رایانه تان می دهید، مگر اینکه با اعمال تغییراتی بر روی تنظیمات مرورگر، از پذیرفتن آنها سر باز زنید.

دوره ی کوکی ها

این وبسایت بر اساس وردپرس (WordPress) ساخته شده است، که به صورت پیش فرض دو دوره ی کوکی ها را بر روی رایانه ی شما قرار می دهد. زمانی که دوره های تان به پایان رسید، هر دوی آنها به صورت خودکار حذف می شوند.

تنظیمات کوکی ها

همچنین دو نوع تنظیمات کوکی ها وجود دارد که بر روی رایانه ی شما قرار داده شده است، که جزئیات هر گونه ترجیحات و تنظیماتی که توسط شما برای بازدید از سایت مقرر شده است را، ذخیره می کنند. این کوکی ها، برای مدت 1 سال از زمانی که آخرین بار از وبسایت بازدید کرده اید، باقی خواهند ماند، مگر اینکه آنها را خذف نمایید.

گوگل آنالیتیکز (Google Analytics)

گوگل آنالیتیکز (Google Analytics) به ما کمک می کند تا بدانیم؛ چند نفر از وبسایت ما بازدید داشته اند، از کجا بوده اند، و چگونه با وبسایت تعامل کرده اند. این سیستم، سه کوکی بر روی رایانه ی شما قرار می دهد تا ما را درباره ی دوره ی شما و زمانی که اولین بار به وبسایت ما آمدید، آگاه سازد.

اگر شما استفاده از کوکی ها را روی این وبسایت مسدود نمایید، ممکن است دسترسی شما به برخی عملیات مقدور نباشد. جدای از آن، به طور معقول، بازدید شما نبایستی متاثر از چیزی باشد.