۹ ایستگاه اتوبوس عجیب و جالب در گوشه و کنار جهان

اتریش

یکی از شهرستان های کشور اروپایی اتریش موسوم به Krumbach برای ایستگاه های اتوبوس بسیار مدرن و جالب توجه خود شهرت جهانی دارد. جماعتی از ساکنین استان Vorarlberg  تصمیم می گیرند که چهره شهر خود را نونوار کنند و در پی این تصمیم، از گروهی از معمارها از ۷ کشور مختلف جهان (روسیه، نروژ، بلژیک، اسپانیا، شیلی، چین و ژاپن) دعوت می کنند تا طرح های نوین و مدرنی برای ایستگاه های اتوبوس این شهر طراحی نمایند.

عکس بعدی:

دیدگاه اضافه کنید