کوچک‌ترین نوزاد جهان به سرعت به وزن طبیعی خود رسید

هنگامی که امیلیا هنوزیک جنین شش ماهه در شکم مادرش بود پروفسور سون شیرمایر رئیس بخش زنان با مشورت با والدینش تصمیم گرفت از طریق سزارین امیلیا را به دنیا بیاورد. این تصمیم از آنجا گرفته شد که دکتر متوجه شد اشکالی در سیستم تغذیه جنین پیش آمده و او نمی تواند از طریق جفت تغذیه کند. معمولا یک جنین شش ماه حدود ۲۱۰۰ گرم وزن دارد ولی وزن پائین امیلیا نشان داد که اشکالی درتغذیه او وجود دارد. درصورتی که سزارین نمی شد، مرگ جنین در شکم مادر حتمی بود.
baby1
دکتر بهمن غروی، رئیس کلینیک کودکان و نوچوانان در بیمارستان سنت ماری در آلمان می گوید زنده ماندن امیلیا یک معجزه است. او می گوید با تلاش مشترک پزشکان و جراحان کودکان و همچنین خود امیلیا این معجزه ممکن شده است. او همچنین اضافه می کند که نوزادانی با وزن۱۴۰۰ گرم هم تا بحال بندرت زنده مانده اند. ما باید از خود امیلیا ممنون باشیم که برای بقایش جنگیده است. او یک مبارز کوچولوست. تا شش ماه مشخص نبود که زنده می ماند. تنها درهفته های اخیر بود که توانش بیشترشد .

دکترغروی ضمنا توضیح داد که در همچو شرایطی نوزادان در معرض خطر بیش فعالی و یا مشکلات یادگیری هستند ولی خوشبختانه برای این دخترتاکنون هیچ نشانه ای از ناتوانی جدی دیده نشده است.

دیدگاه اضافه کنید