«کسانی که دوستان فیسبوکی بیشتری دارند، بیشتر عمر می‌کنند»

افرادی که تعداد بسیار یا متوسطی دوست فسیبوکی دارند نسبت به کسانی که دوستان کم یا بسیار کمی دارند طولانی‌تر عمر می‌کنند.

facebookk

این نتیجه پژوهشی است که از مطالعه بیش از دوازده میلیون کاربر فسبوک به دست آمده‌است. نتیجه این پژوهش در نشریه PNAS منتشر شده است.

پژوهشگران این تحقیق سوابق درمانی این کاربران و فعالیت‌هایشان در فسیبوک را طی شش ماه با هم مقایسه کردند. به گفته این پژوهشگران داشتن یک زندگی اجتماعی فعال در فیسبوک اغلب با سلامتی بیشتر افراد همراه است.

میزان تعداد دوستان در شبکه اجتماعی با تعداد روابط «آفلاین» افراد مرتبط است که طبق پژوهش‌های قبلی داشتن روابط بسیار تأثیر مثبتی نیز در سلامتی افراد دارد.

پژوهشگران دیگر نیز بر این باورند که نتایج این تحقیق تصدیقی است بر صحت نتایج پژوهش‌هایی که پیش ازین انجام شده‌اند: «داشتن روابط اجتماعی بیشتر بر طول عمر افراد تأثیر مثبتی دارد».

ادامه مطلب در صفحه بعد

3 دیدگاهها

  1. سروش 16 ژانویه 2017
  2. مهدی بهرامی صدر 6 نوامبر 2016
  3. کامران 4 نوامبر 2016

دیدگاه اضافه کنید