چگونه می توان بدون گرفتن رژیم غذایی و ورزش کردن وزن کم کرد؟

2

کوچک تر کردن اندازه ظرف های غذا

آنسل اعتقاد دارد با انتخاب ظرف های برزگ تر می توانید باعث شوید که حجم بیشتری از مواد غذایی را به بدن خود وارد سازید. به عنوان مثال ممکن است تصور کنید یک کاسه برنج، برای یک وعده غذا می تواند گزینه مناسبی باشد اما این در حالی است که تنها یک سوم از آن برای یک وعده کافی است.

روی برخی از خوراکی اندازه مصرف هر وعده آنها نوشته شده که می تواند در این زمینه به شما کمک کند.

آنسل بر این باور است که اگر میزان خوردن خود را تنظیم کنید، می توانید مقدار ورود بیش از اندازه کالری به بدن را بگیرید. این امر بی شک سبب کاهش وزن شما خواهد شد.

دیدگاه اضافه کنید