چگونه می توان بدون گرفتن رژیم غذایی و ورزش کردن وزن کم کرد؟

بسیاری از افراد برای کاهش وزن، از دو طریق اقدام می کنند؛ یا رژیم غذایی می گیرند و یا به ورزش کردن روی می آورند.

اگرچه هردوی اینها گزینه های بسیار خوبی هستند اما تنها راهکارهای موجود برای کاهش وزن نیستند.

بر اساس یافته های یکی از متخصصین تغذیه به نام «کارن آنسل» نویسنده کتاب «ابرغذاهای سلامت برای جوانی و طول عمر» دو راهکار بسیار ساده برای کاهش وزن را ارائه داده که عبارتند از:

  • مصرف بیشتر فیبر
  • کوچک تر کردن اندازه ظرف غذا
  • ادامه در صفحه بعد:

دیدگاه اضافه کنید