چگونه از شر افکار مزاحم خلاص شویم؟

790

فرزانه عطاران: هرکدام از ما ممکن است بارها دچار این حالت شده باشیم که در زمان انجام کاری از جمله کارهای روزمره، مطالعه و … افکار مزاحم به سراغ مان آمده و باعث اتلاف وقت و کاهش بازدهی کاری که در حال انجام آن هستیم شده است.

قدرت تمرکز ذاتی نیست

بیشتر افراد گمان می کنند تمرکز یک ویژگی ذاتی است در حالی که اکتسابی است و باید آن را پرورش و به آن جهت داد. برای این منظور ابتدا باید منشاء افکار مزاحم را در خود شناسایی کنید که ممکن است منشاء ذهنی و روانی داشته باشد مانند غم و غصه و نگرانی و … یا منشاء بیرونی و محیطی داشته باشد مانند صداهای محیط، رفتار دیگران و … .

ادامه مطلب در صفحه بعد

3 دیدگاهها

  1. امیر رضا هنرمند 28 دسامبر 2016
  2. رضا 4 دسامبر 2016
  3. رضاامینی 1 دسامبر 2016

دیدگاه اضافه کنید