چطور رییس بد را به رییس خوب تبدیل کنیم؟

چطور با رییس‌هایی که مدام به کار و بارتان گیر می‌دهند کنار بیایید بدون اینکه با او درگیر شوید و کارتان را از دست بدهید؟
boss

این توصیه‌ها را عمل کنید تا مشکل‌تان حل شود:

اگر رئیس مرخصی نمی‌دهد یا در تعطیلات هم زیر فشار کار هستید:

رئیس ممکن است از شما بخواهد در تعطیلات رسمی به سرکار بیایید یا به‌خاطر کار زیاد مجبور باشید بخشی از کارها را در اوقات فراغت تان انجام بدهید. بدتر از همه زمانی است که کارفرما خودش در تعطیلات است و از شما می خواهد به کارها رسیدگی کنید. راه حل ساده این است که شرایط و وظایف کاری‌تان را مرور کنید. اگر برای این شرایط حقوق و مزایایی دریافت نمی‌کنید و این وضعیت تحمیلی است، باید با رئیس صحبت کنید و به او بگویید که این کارها به عهده شما نیست. از راه گفت‌وگو، مرخصی‌های‌تان را بررسی کنید و از رئیس بخواهید زیر قولش نزند.

badbos

ادامه مطلب در صفحه بعد

دیدگاه اضافه کنید