چطور با دروغگو کنار بیاییم؟

دروغگوها خیلی زود دست‌شان رو می‌شود. چون برای توجیه هر دروغ ممکن است دروغ‌های بیشتری سرهم کنند و دیگران به همین دلیل خیلی زود متوجه دروغ‌هایشان می‌شوند. ممکن است متوجه شوید همسر، فرزند، دوست، همکار یا همسایه‌تان آدم دروغگویی است. اولین واکنش که ظاهرا طبیعی هم به نظر می‌رسد، این است که به او بفهمانید متوجه دروغ‌هایش هستید یا تبعات اخلاقی دروغگویی را به یادش بیاورید، اما یادتان باشد که این دروغ‌ها نشانه یک بیماری و اختلال هستند و به اندازه هر نوع بیماری دیگری می‌تواند از اختیار و کنترل فرد خارج شود.

liar

آدم دروغگو برای درمان این اختلال رفتاری به کمک و همراهی نیاز دارد. چطور باید او را از نظر عاطفی حمایت کنید تا دروغگویی‌اش درمان شود؟

این راه‌حل‌ها را بخوانید تا بتوانید با این موضوع برخورد منطقی‌تری داشته باشید:

ـ با آدم دروغگو و شرایطش کنار بیایید تا بتوانید به او کمک کنید. البته نه اینکه که شریک دروغگویی‌هایش شوید یا دروغ‌ها را انکار کنید. اما باید او را بپدیرید تا بتوانید کمکش کنید.

childliar

ادامه مطلب در صفحه بعد

دیدگاه اضافه کنید