چرا کودکان دروغ می‌گویند؟

201571723161172a

تمامی کودکان در برخی مواقع دروغ می‌گویند. در حقیقت زمانی که کودک توانایی را پیدا می‌کند تا ماهرانه دروغ بگوید به سطحی از هوش دست پیدا کرده است.

به گفته لاورنس کوتنر از روانشناسان آمریکایی، عناصر ضروری برای گفتن ساده‌ترین دروغ‌ها رشد احساسی، هوشی، اجتماعی و عصب‌شناختی است.

درصورتی‌که منطق یک کودک را بررسی کنید متوجه می‌شوید آنان در تشخیص انجام یک کار بد و اینکه آدم بدی شناخته شوند، مشکل دارند. به‌طور مثال کودک سه ساله‌ای را در نظر بگیرید که کنار دیواری ایستاده که با مربا کثیف شده است. زمانی که با این پرسش روبرو می‌شود که “تو دیوار را کثیف کرده‌ای؟” در پاسخ می‌گوید “نه”. اگر این کودک در پاسخ به این سؤال بگوید این کار را انجام داده است باید تعجب کرد.

با بزرگ‌تر شدن، کودکان متوجه اثرات کارهایشان می‌شوند و به فهم و درک بیشتری دست پیدا می‌کنند و درنتیجه دروغ گفتنشان پیچیده‌تر می‌شود.

ادامه مطلب در صفحه بعد

دیدگاه اضافه کنید