پیاده‌روی در تهران- بخش دوم

در دومین بخش از مجموعه «پیاده‌روی در تهران» داریوش راد بینندگان را با خود در چهارراه «پارک‌ وی» همراه کرده است. او ما را به دیدن چند گالری، شهر کتابی که به تازگی در خیابان فرشته افتتاح شده و خانه «دکتر حسابی» می‌برد.

One Response

  1. حمید مرغوب 17 اکتبر 2016

دیدگاه اضافه کنید