پردازش سریع‌تر مغز با فراگیری زبان‌های دیگر

foreign-language-scholarships

به گفته محققان، هر چقدر فرد زبان‌های خارجی بیشتری بداند شبکه نورون‌ها در کدگذاری اطلاعات مربوط به کلمات جدید سریع تر عمل می کند. بدین ترتیب داده های جدید موجب تحریک فیزیولوژی مغز شده و در نتیجه خاصیت ارتجاعی مغز بیشتر می‌شود.

مطالعه محققان دانشگاه هلسینکی فنلاند نشان می‌دهد افرادی که زبان‌های دیگری را آموخته‌اند، مغزشان به شکل موثرتری داده‌های انباشته در طول دوره یادگیری را پردازش می کند. 

محققان آزمایشات خود را بر روی ۲۲ دانشجو (۱۰ پسر و ۱۲ دختر) که از قبل فعالیت الکتریکی مغزشان با استفاده از نوار مغزی اندازه گیری شده بود، انجام دادند. در این تحقیق الکترودهایی به سر شرکت‌کنندگان وصل شده و سپس آنها به کلمات متفاوت ضبط شده به زبان مادری خود و همچنین زبان‌های خارجی گوش دادند.

هنگامیکه کلمات شناخته شده یا ناشناخته پخش می شدند، تغییر در فعالیت مغز افراد پیگیری می‌شد و محققان به‌ویژه بر سرعت مغز در تطبیق مجدد فعالیتش در برخورد با کلمات ناشناخته تمرکز و توجه داشتند. آزمایش نشان داد فعالیت الکتریکی مغز شرکت کنندگانی که با برخی زبان‌های خارجی آشنا بودند، بیشتر بود.

دیدگاه اضافه کنید