هفت نکته برای کنترل اضطراب امتحان

این روزها برای بیشتر دانش آموزان با دلشوره و استرس همراه است که تا پشت سر گذاشتن امتحانات گریبانگیر آنهاست! البته این اضطراب و استرس برای آن دسته که در طول سال درس خوانده‌اند و مطالب را برای شب امتحان نگذاشتند، به مراتب کمتر است و رها کردن دانش آموزانی که تمام سال از زیر بار خواندن دروس فرار کرده اند، از زیر بار این اضطراب کار سختی است.

استرس برای امتحانات اگر کنترل شده و خارج از اندازه نباشد نه تنها مخرب نیست بلکه محرک و عامل موفقیت در پروسه مطالعه و آماده شدن برای نتیجه خوب است. اما والدین چطور می توانند در مدیریت اضطراب کودکان خود در این روزها موفق باشند و به کاهش آن کمک کنند؟

ندا شیخی، دکترای روانشناسی در مورد این موضوع به 7 نکته مهم می پردازد؛

1. توجه به آرامش فضای خانه مهم ترین نکته در کاهش استرس کودکان در زمان امتحانات است. البته آرامش در اینجا صرفا به معنای سکوت نیست بلکه منظور وجود آرامش در اتمسفر خانه و فضای بین فردی افراد خانواده است. عدم وجود تنش در روابط والدین و آرامش روحی در خانه به مراتب مهم تر از حفظ سکوت است، هر چند که آن هم برای ایجاد تمرکز برای درس خواندن کودکان اهمیت دارد.

ادامه مطلب در صفحه بعد

دیدگاه اضافه کنید