نوزادان جیغ جیغو چه می‌گویند؟

نوزاد بعد از تولد بلافاصله جیغ می‌زند. او با این جیغ‌ها به ما می‌گوید که زنده است و آنقدر نفس دارد که بتواند جیغ بزند. نوزادان در سه تا چهار ماه بعد از تولد بیش از هر موقع دیگری جیغ می‌زنند یا گریه می‌کنند. دلیلش هم این است که هنوز به محیط بیرون از رحم مادر عادت نکرده‌اند و ناراحت‌اند. آن‌ها می‌بایست ریتم زندگی را کشف کنند. کی بخوابم؟ کی بیدار شوم و چطور می‌توانم گرسنگی‌ام را تسکیل بدهم؟ اینها پرسش‌ها و نگرانی‌های نوزاد در سه – چهار ماه بعد از تولد است.

هرچه مادر به نوزادش نزدیک‌تر باشد، به همان اندازه می‌تواند زبان او را بهتر درک کند و به نبازهای او پی ببرد. در این زمینه مادر می‌بایست به حس مادری‌اش تکیه کند. اگر احساس می‌کند که باید بلافاصله به نوزادش رسیدگی کند، خوب است که حتماً این کار را انجام دهد. در این سه چهار ماه نخست نباید از این واهمه داشت که نوزاد بد عادت یا لوس یا بغلی می‌شود. اگر مادر او را در این ماه‌های نخست بعد از تولد تسلی دهد، احساس امنیت و آرامش و رضایت بیشتری می‌کند.

ادامه مطلب در صفحه بعد:

دیدگاه اضافه کنید