«نعمت‌نامه‌ی ناصرشاهی» کتاب آشپزی ۵۰۰ ساله ایرانی

02_0bvp3tq-jpg-1830x998_q85_box-001830998_crop_detail

آیا می‌دانید  پانصد سال قبل سنبوسه را چگونه تهیه می‌کردند؟ دستور پخت سنبوسه و غذاهای دیگر در کتابی به نام «نعمت‌نامه» محفوظ مانده است. این کتاب به زبان فارسی است و در قرن شانزدهم و به درخواست یکی از شاهان هند نوشته شده است.

به مناسبت مجموعه‌ی جدید همایش‌های جنوب آسیا که «کتاب‌خانه‌ی بریتانیا» برگزار می‌کند، و با توجه به این که سخنرانی نِها وِرمانی با عنوان منویِ مغولی: کاوشی در دنیای آشپزی نخبگان مغول بر خوراکی‌ها تمرکز دارد، فکر کردم بهتر است من هم درباره‌ی «خوراکی»ترین نسخه‌ی خطی فارسی که داریم بنویسم، یعنی تنها نسخه‌ی باقی‌مانده از نعمت‌نامه‌ی ناصرشاهی. این کتاب برای سلطان غیاث‌الدین خلجی (سلطنت ۱۵۰۰-۱۴۶۹) نوشته شده و پسرش ناصرالدین شاه (سلطنت ۱۵۱۰ – ۱۵۰۰) آن را کامل کرده است. ما در حال برنامه‌ریزی برای تهیه‌ی نسخه‌ای دیجیتالی از این دست‌نوشته در آینده‌ا‌ی نزدیک هستیم؛ تا آماده شدن این نسخه، امیدوارم بعضی از این دستورهای پخت اشتهای شما را تحریک کند!

ادامه مطلب در صفحه بعد:

دیدگاه اضافه کنید