نشانه‌های بخت و اقبال در فرهنگ‌های گوناگون

homa-persepolis

در ایران «هما» را که نوعی از کرکس است و در آفریقا، جنوب اروپا و در آسیا و از جمله در ایران زندگی می‌کند، از دیرباز نشانه‌ای از بخت و اقبال می‌دانستند. در افسانه‌های ایرانی، هرگاه جانشینی برای پادشاه نمی‌یافتند، هما را رها می‌کردند. او بر شانه هر کس که می‌نشست، او را پادشاه می‌کردند.

 

ادامه مطلب  در صفحه بعد

دیدگاه اضافه کنید