مرد آمریکایی زندان را به بودن درخانه با زنش ترجیح داد!

در سپتامبر گذشته، لاورنس ریپر، یک مرد هفتاد ساله آمریکایی در ایالت کانزاس، وارد یک بانک شد و یادداشتی به کارمند بانک داد که بر روی آن نوشته بود: من مسلح هستم، هرچه پول در صندوق داری تحویل بده. کارمند بانک همه موجودی را که سه هزار دلار بود به او تحویل داد. ولی به نظر نمی‌رسید که پیرمرد هیچ هیجانی برای پول‌ها داشته باشد. او خیلی خونسرد و آرام و بدون هیچ شتابی پول را گرفت و در گوشه ای از سالن ورودی بانک نشست تا پلیس برسد. به محض ورود پلیس به بانک، او جلو رفت و گفت: دزد منم. شما دنبال من می‌گردید. منو زندان کنین بهتره تا برم خونه.

درتحقیقات معلوم شد که مرد آن روز با زنش دعوایشان شده بود و به همین خاطر زندان را به خانه با بودن در کنار زنش ترجیح می‌داد.

اکنون لاورنس به خاطر دزدی از بانک باید در دادگاه حاضر شود.

One Response

دیدگاه اضافه کنید