ماهیان «کاد» لهجه محلی دارند

نتایج تحقیقات جدید دانشمندان دانشگاه اکستر نشان می‌دهد که ماهی های کاد (Cod) که با باله‌های خود اصواتی برای جذب هم‌نوعان خود برای جفت‌گیری تولید می‌کنند لهجه محلی دارند. تحقیقات نشان می‌دهند که ماهیان کادی که در سواحل ایالات متحده آمریکا زندگی می‌کنند اصواتی متفاوت از ماهیان کاد اروپایی از خود تولید می‌کنند.

atlantic-cod-joachim-muller-3

دانشمندان اظهار نگرانی کرده‌اند که با کوچ گسترده این ماهیان به واسطه گرمایش زمین و آب اقیانوس‌ها به نقاط سردتر کره زمین، ماهیان کاد مناطق مختلف زمین ناتوان از درک لهجه یکدیگر شده و امکان جذب ماهیان از جنس مخالف و تولید مثل را از دست بدهند. گفتنی است که از میان رفتن آبزیان در نتیجه گرم شدن آب اقیانوس‌ها و باران‌های اسیدی از خطرات جدی ایجاد شده به واسطه گرمایش زمین ذکر می‌شوند.

مبع: گاردین

دیدگاه اضافه کنید