فرار از شهر و زندگی در فانوس آباد

گروهی از شهروندان ایران تصمیم گرفته‌اند که در یک روستا و به دور از تکنولوژی و خدمات شهری زندگی کنند.

ساکنان این روستا که در طالقان قرار دارد، خانه‌هایشان را همچنان با فانوس و چراغ‌های نفتی روشن می‌کنند و فرزندانشان را به مدرسه نمی‌فرستند. آن‌ها می‌گویند که خودشان خواندن و نوشتن را به کودکانشان می‌آموزند.

هیچ یک از ساکنان این روستا موبایل و کامپیوتر ندارند و تنها برای کارهای ضروری یک نیسان وانت دارند که متعلق به همه ساکنان آبادی است.

ادامه مطلب در صفحه بعد

دیدگاه اضافه کنید