عشق مادر به فرزند از کجا می‌آید؟

در کتاب مقدس و در قرآن از عشق مادر به فرزندش سخن در میان آمده است. در یکی از داستان‌های کتاب مقدس چنین آمده که دو زن پیش سلیمان نبی ادعا می‌کنند که مادر یک طفل‌اند. سلیمان فرمان می‌دهد شمشیری بیاورند، و وقتی شمشیر را می‌آورند، می‌گوید:‏ «طفل زنده را دو قسمت کنید، و به هر کدام از زنان نیمی از او را بدهید.»

mukbe01

مادر واقعی فریاد می‌زند:‏ «نه! خواهش می‌کنم، بچه را نکشید. او را به این زن بدهید.» ولی زن دیگر می‌گوید:‏ «او را به هیچ کدام از ما ندهید؛ همین کار را بکنید، او را به دو قسمت کنید.»

سلیمان می‌گوید. «طفل را نکشید! او را به زن اول بدهید. او مادر حقیقی است.» سلیمان می‌داند که مادر حقیقی، بچه را آنقدر دوست دارد که حاضر است او را به زن دیگر بدهد تا کشته نشود. وقتی مردم می‌شنوند که چطور سلیمان این مسئله را حل کرد، از داشتن چنین پادشاه حکیمی شاد می‌شوند.

شیعیان چنین داستانی را به حضرت علی هم نسبت داده‌اند. اما پرسش این است که محبت مادر به فرزندش از کجا می‌‌آید؟ راز عمیق‌ترین و پایدارترین رابطه‌ای که انسان در زندگی‌اش تجربه می‌کند در چیست؟

آیا هورمون‌های زنانه باعث عشق مادر به فرزندش می‌شوند یا تعلیم و تعلم و مسائل فرهنگی و مذهب؟ چون به هر حال این هم واقعیتی‌ست که برخی از مادران با فرزندانشان بدرفتاری می‌کنند و یا حتی مادرانی هستند که فرزندانشان را می‌‌کشند. کودک‌آزاری یکی از بحران‌های موجود در جوامع بشری‌ست.

 

ادامه مطلب در صفحه بعد

دیدگاه اضافه کنید