عروسک‌های باربی و زندگی پرفراز و نشیب طراح آن

عروسک‌های باربی منتقدان و مخالفان پرشماری دارد: اشخاصی که با زندگی مصرفی مخالف‌اند، عروسک‌های باربی را یکی از جلوه‌های زندگی مصرفی می‌دانند. فمینیست‌ها هم به خاطر الگوسازی برای زن از این نوع عروسک‌ها دل خوشی ندارند. مذهبی‌ها از جمله در  ایران هم از مخالفان سرسخت عروسک باربی‌‌اند.

0-0yje-tsulkxovrpd

ادامه مطلب در صفحه بعد

دیدگاه اضافه کنید