شباهت حیرت‌انگیز فرزندان با پدر و مادرشان

genf03

ژن: نقشه زندگی

در یونان باستان فیلسوفانی مانند ارسطو به شباهت فرزندان با پدر یا مادرشان می‌اندیشیدند اما پاسخ قانع‌کننده‌ای برای انتقال مشخصات ظاهری فرد از نسلی به نسلی دیگر پیدا نمی‌کردند.

در سال ۱۸۶۵ یک کشیش اتریشی به نام گرگور یوهان مندل قوانین حاکم بر انتقال صفات وراثتی را که حاصل آزمایش‌های او بر روی نخود فرنگی بود، شناسایی کرد. جامعه علمی در آن زمان اما به کشفیات مندل اهمیت نداد و پژوهش‌های او در زمینه ژنتیک به فراموشی سپرده شد. در سال ۱۹۰۰ میلادی اما قوانین مندل مجدداً مورد توجه قرار گرفت و چنین بود که او به عنوان پدر علم «زنتیک» شناخته شد.

در سال ۱۹۵۳ جیمز واتسون (برنده نوبل پزشکی در سال ۱۹۶۲) موفق شد با همکاری فرانسیس کریک ساختمان دی ان ای و جایگاه کروموزم‌ها را شناسایی کند.

هر انسان در مجموع ۴۶ کروموزوم دارد که هنگام لقاح نصف می‌شود. از این ۴۶ کروموزوم دو کروموزوم جنسی‌اند و جنسیت را مشخص می‌کنند. هر انسان به هنگام لقاح ۲۳ کروموزوم از اسپرم پدر و ۲۳ کروموزوم از تخمک مادر دریافت می‌کند. آن‌ها به یک معنا نقشه زندگی انسان هستند. در مجموع کروموزم‌ها دارای ۲۵ هزار ژن هستند که شکل و شمایل ما را می‌سازند.

ادامه مطلب در صفحه بعد

دیدگاه اضافه کنید