شباهت حیرت‌انگیز فرزندان با پدر و مادرشان

«مثل سیبی که از وسط دو نیم کرده باشند، به هم شباهت دارند.»

genf02

این ضرب‌المثل فارسی را بارها درباره شباهت حیرت‌انگیز فرزندان به پدر یا مادرشان شنیده‌ایم و اغلب هم همینطور است: فرزندان شبیه پدر و مادرشان هستند. اما آیا شخصیت فرزندان هم به پدر یا مادرشان شباهت دارد؟ آیا ویژگی‌های شخصیتی هم مانند ویژگی‌های ظاهری به ارث می‌رسند یا اینکه محیط زندگی در شکل‌گیری شخصیت تأثیرگذارتر است؟ چه چیزی به ما به ارث رسیده و چه چیزی را فراگرفته‌ایم؟ اینها پرسش‌هایی‌ست که سال‌هاست متخصصان ژنتیک در پی یافتن پاسخی برای آن هستند.

ادامه مطلب در صفحه بعد

دیدگاه اضافه کنید