سگ‌ها هم زیر و بم صدا و معنی کلمات صاحب‌‍شان را می‌فهمند

پژوهشگران مجارستانی در نشریه علمی «ساینس» نوشته اند که سگ‌ها نه تنها زیر و بم تشویق‌های صاحب‌شان، بلکه معنی تک تک کلمات را هم می‌فهمند. نیمکره چپ مغز سگ با شنیدن واژه‌های مشخص تشویقی صاحب شان شدیدا فعال می‌شود. دراین مورد مغز سگ کم و بیش مانند مغز انسان عمل می کند.

dOG

پژوهشگران دانشگاه ایتووس لوراند در بوداپست ابتدا سیزده سگ از نژادهای مختلف را آموزش دادند تا بتوانند بی حرکت در یک دستگاه اسکن مغزی دراز بکشند. پس از آن صداهای ضبط شده صاحبان شان را پخش کردند. این صداها گاه کلمات تشویق‌آمیز صاحب شان بودند مانند «آفرین، خوب بود» و گاه کلمات بی ربط دیگری ولی با همان زیرو بم تشویق آمیز. مثلا صاحبش با همان صدای مشوق می گفت: «نمک نشناس» یا «درهرصورت»!

وقتی سگ ها به کلمات معنی دار گوش می دادند، سمت چپ مغزشان بیش از میانگین متوسط به صدا واکنش نشان می داد. ولی وقتی که آنها با لحن تشویق آمیز ولی با کلمات بی ربط می شنیدند، نیمکره چپ مغزشان خیلی کم فعال می شد.

ادامه مطلب در صفحه بعد

دیدگاه اضافه کنید