سرآغاز رقص‌های مجلسی در اروپا

رقص‌های مجلسی در دوران رنسانس در فاصله بین قرن چهاردهم تا پانزدهم میلادی در دربار پادشاهان اروپا رونق گرفت. رقص‌های درباری از رقص‌های محلی الهام گرفته شده بود و حرکات موزون و قدم‌ها نیز مطابق آیین و روش خاصی که می‌‌بایست آن را فراگرفت انجام می‌شد. این رقص‌ها بخشی از مراسم دربار بودند و اینکه چه کسی با چه کسی می‌ر‌قصد هم بیش از آنکه به علاقه و محبت طرفین ربط داشته باشد، به جایگاه اجتماعی و طبقاتی آن‌ها ربط داشت.

%d8%b1%d9%82%d8%b5-%d9%85%d8%ad%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%be%d8%a7

ادامه مطلب در صفحه بعد

دیدگاه اضافه کنید