راهنمای آغاز یک روز خوب و شاد

چگونه سراسر روز شاد باشید و شاد بمانید؟ با این چند توصیه ساده، روزتان بهتر و قشنگ‌تر می‌شود.

goodday

روزت را عاشقانه آغاز کن

هر روز قبل از ترک تخت‌خواب چند لحظه به همسرتان که با آرامش خوابیده نگاه کنید، نوازشش کنید و او را مهیای ورود به روزی دیگر کنید.

ادامه مطلب در صفحه بعد

دیدگاه اضافه کنید