خوانندگان کلاه مخملی در ایران

mahvash02

خوانندگان کوچه بازاری در ایران نقش مهمی در متحول کردن موسیقی خموده ایران داشتند. آن‌ها کسانی بودند که بر اساس ترانه‌های عامیانه زمینه‌های مساعدی برای رشد موسیقی پاپ و گذار از موسیقی سنتی به وجود آوردند. مهوش، آفت و همینطور شهپر از شناخته‌شده‌ترین خواننده موسیقی کوچه و بازاری ایران در سال‌های بین دهه ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ هستند.

 

 

ادامه مطلب در صفحه بعد

دیدگاه اضافه کنید