توالت رفتنی که خیلی گران تمام شد!

(این یک داستان واقعی است.)
image
یک روز صبح ژاک اسنپ، که در یکی از شهرهای مرزی کشور هلند زندگی می‌کند، خودش را آماده می‌کرد تا برای استقبال از همسرش به فرودگاه بروکسل برود.
او هنگامی که مشغول گرم کردن اتومبیلش بود، نیاز به دستشویی رفتن پیدا کرد و فکر کرد چون زود برمی گردد، بهتر است که ماشین را روشن نگاه دارد تا اندکی گرم شود.
اما وقتی از خانه بیرون آمد که سوار ماشین شود، از ماشین خبری نبود. یک دزد خوش شانس ماشین را برده بود.

آن روز صبح ژاک مجبور شد ماشینی را از دوستانش قرض کند تا خانمش را از فرودگاه بیاورد، ولی اینکه آیا بتواند دوباره صاحب ماشینی شود، نگرانی بزرگ اوست. ژاک از شرکت بیمه به دلیل اینکه خودش مقصر بوده، نمی تواند پولی دریافت کند.


هیچ‌گاه خودرو روشن خود را حتی برای دقیقه‌ای رها نکنید! سرقت تنها یکی از خطراتی است که در چنین موقعیتی شما را تهدید می‌کند.


 

8 دیدگاهها

  1. امیر رضا هنرمند 12 دسامبر 2016
  2. ستار فخیمی 11 دسامبر 2016
  3. koorosh pasaegad 9 دسامبر 2016
  4. علیرضا 9 دسامبر 2016
  5. علی 9 دسامبر 2016
    • آرمان 9 دسامبر 2016
      • کیومرث 11 دسامبر 2016

دیدگاه اضافه کنید