بدغذایی و سخت‌غذایی کودکان ارثی است

اینکه کودکان بعضی غذاها را نمی‌خورند و بدغذایی می‌کنند تاحدی ژنتیک است.

85937_536

به گفته سرپرست تیم تحقیقاتی دانشگاه کالج لندن، ژن‌ها به نسبت تربیت نقش بیشتری در بدغذایی و سخت‌غذایی کودکان ایفا می‌کنند.

محققان بریتانیایی در جست‌وجوی یافتن علت دو مشکل رفتاری بودند که اغلب با هم آمیخته می‌شوند: سخت‌غذایی( انواع کمی از غذا را خوردن) و فوبیای غذا (نخوردن و امتحان نکردن غذای جدید).

ادامه مطلب در صفحه بعد

دیدگاه اضافه کنید