اژد‌ها یک واقعیت افسانه‌ای است

اژد‌ها در هر سه فرهنگ ایرانی، چینی و غربی از موجودات افسانه‌ای‌ و از حیوانات به اصطلاح ترکیبی است. اژد‌ها، زبانی دودم دارد، سر او به سر شیر یا شتر و چشمان او به چشمان دیو می‌ماند. گوش‌هایش مانند گوش‌های گاو، گردنش شبیه گردن مار و پا‌هایش به پاهای پلنگ مانند است. منقارهای او مثل منقار عقاب و دندان‌هایش به تیزی دندان‌های گرگ است. این موجود افسانه‌ای قرن‌هاست که در کنار ما زندگی می‌کند بدون آنکه واقعیت داشته باشد.

 

ادامه مطلب در صفحه بعد:

دیدگاه اضافه کنید