احساسات مخرب والدین در همراهی با یک کودک کم‌توان

غصه و ناراحتی را کنار بگذار!

اگر کودکی با توانایی‌های کمی محدودتر در اطراف و دور و بر خود دارید یا اگر به تازگی فهمیده‌اید فرزند خودتان در برخی مهارت‌های جسمی یا روانی دچار ضعف است، این نوشته را دنبال کنید.

child

این مطلب از تجربه والدینی جمع‌آوری شده است که کودکانی کم‌توان داشته‌اند.

زمانی که والدین متوجه ناتوانی یا مشکلی در رشد فرزند خود می‌شوند، این موضوع مثل پتک بر سرشان فرود می‌آید.

یک مادر:‌ روزی که فهمیدم فرزندم کم‌توان است احساس می‌کردم از هم فروپاشیده‌ام. در روزهای بعد احساس یاس و ناامیدی هم اضافه شد. قلبم واقعا شکسته بود.

یک پدر: گویا قلبم چاقو خورده بود. من اصلا تحمل این شرایط ناشناخته را نداشتم.

این توصیف‌ها گرچه ممکن است دراماتیک به نظر برسند اما همچنان نمی‌توانند عمق احساس ناتوانی و شکستی  را که والدین در چنین موقعیتی تجربه می‌کنند به مخاطب برسانند.

از این احساسات که عبور کنیم اما کارهای زیادی می‌توان انجام داد تا بر ترومای حاصل از این موقعیت غلبه کرد.

ادامه مطلب در صفحه بعد

دیدگاه اضافه کنید