آیا سگ‌ها توان تشخیص لحن صدای انسان را دارند؟

در پی جدیدترین تحقیقاتی که دانشمندان مجارستانی صورت داده اند، مشخص شده سگ ها نه تنها معنای کلمات را متوجه می شوند، بلکه توان تشخیص نوع بیان و زیر و بمی صدا را نیز دارند. به این مفهوم که وقتی با این حیوانات صحبت می کنید، آنها می توانند به خوبی تشخیص دهند که آیا منظورتان از حرفی که به زبان آورده اید، دقیقا همان است یا خیر.

بر اساس این مطالعات، سگ نیز همانند انسان از نیمکره چپ برای پردازش واژه ها و از نیمکره راست برای تشخیص آوای صدا استفاده می کند. بنابراین، هنگامی که به حیوان خانگی خود عبارت «چه پسر خوبی» را می گویید، او کلمات شما را متوجه می شود اما برای باور نمودن آن به صداقت و احساس واقعیتان که در پشت کلمات پنهان شده نیز نیاز دارد.

مغز انسان، به طور همزمان کلمات و لحن آنها را مورد تحلیل قرار داده و با ادغام هر دو مورد مفهوم اصلی را دریافت می نماید.

در همین رابطه، سرپرست گروه تحقیقاتی یاد شده به نام «آتیلا آندیکس» که استاد دانشگاه Eötvös Loránd بوداپست نیز هست، اظهار داشته که: «یافته های ما نشان می دهند که مکانیسم مغز سگ ها نیز مشابه مغز انسان است».

ادامه مطلب در صفحه بعد:

دیدگاه اضافه کنید